Civilség: „csak” egy attitűd

Civilség: „csak” egy attitűd

 

Mik a különbségek és hasonlóságok a civilek és a pártpolitikusok között? Egyáltalán olyan nagy-e a különbség? Nagy Ádám írása következik.

A civil vs. pártpolitikus vitában az tulajdonképpen már kimondatott, hogy ha a civil egyén/szervezet nem vonul teljesen vissza közélettől (tehát nem csak a szolgáltatási, hanem a kontroll és a részvételi funkciójában is aktív), akkor tulajdonképpen ugyanabban a térben mozog, mint a politikus, legfeljebb e térben más feladatok várnak rá (információbeszállítás és döntés-előkészítés vs. döntés-előkészítés és döntés). Persze érthető az igény az elefántcsonttorony lebontására, de mégis mik azok a különbségek, amelyek jellemzik a politikust, illetve a civilt?

Megítélésem szerint a különbségek legalább kettős természetűek:

a)

függés vs. autonómia: Az egyik lényegi különbség a politikusi és civil magatartásforma nem a segíteni akarás tényében van (egyetértve korábbi hozzászólókkal: ne vitassuk el a jogot még a mi politikusainktól sem, hogy az ország érdekében szándékoznak cselekedni), hanem az autonómiában. Egy politikus jobbára nem autonóm döntéseiben, hiszen egy párt akkor működhet hatékonyan, ha mind igazgatási, mind politikai rendszerében professzionalizálódik, amely egyszerre jelent szakosodást és hierarchiát. Márpedig e hierarchia működése alapvető jellegénél fogva nem engedi, nem engedheti meg az (állandó) független döntéshozatalt (mellesleg a politikai képviseleti rendszer is felborulna hamar, de ez most másodlagos). Egyszerű evolúciós probléma: az a párt lesz hatékonyabb amely hierarchikusan és szakosodva működik, ez tesz versenyelőnyre szert, s az ezt negligáló versenytársával szemben behozhatatlan „alkalmazkodási” előnyhöz jut, így ezen pártok fognak elterjedni, szemben a nem hierarchikus pártokkal (és ez persze nem feltétlen jelent előnyt a közösség számára is, lásd még: közlegelők tragédiája játék).
Egyszerűen civilnek tekinteném tehát azt, akinek van lehetősége autonóm módon dönteni, anélkül, hogy ennek következményeit viselnie kellene.

b)

felelősség vs. irracionalitás: A civilnek lehetősége van – a döntési kompetencia, illetve annak igenlése híján – az irracionalitásra, a citoyen büszkeségre, a „felelőtlenségre” is. (most tekintsünk el a mai magyar valóságtól, és tekintsük a pártpolitikai és civil archetípust). Egy politikus (elviekben) nem teheti meg, sem felelős kormányzati vagy ellenzéki pozíciója, sem a választónak való felelősség okán, hogy saját szabályai szerint döntsön. Bár premisszái nem feltétlen valóságos, hanem népszerűségi alapokon nyugszik, ettől még magatartása megkívánja a racionális cselekvést. Egy civil ugyanakkor védhet bazsarózsákat lokátor ellen (függetlenül attól, hogy ennek van-e értelme vagy sem), akadályozhat meg körgyűrűt vagy új bevásárlóközpontot, esetleg terhesség-megszakítást, hiszen helyzete nem választási legitimáción keresztüli, így felelős magatartást sem kell feltétlen űznie (nem szeretném egyik vagy másik civil aktivitást sem kritizálni, pusztán a közvetlen felelősségi viszonyok szerkezete és ennek hiányról beszélek).

Ez esetben civilnek tekinteném azt, akit nem választás, szakértelem, hanem csak a saját vagy közössége véleménye legitimál.

Mindamellett megítélésem szerint elsősorban nem személyekről, hanem szerepekről beszélünk. Sokan vagyunk ügyfelek, ügyintézők, ügyvezetők, szakértők, szülők, civilek, közéleti szereplők (politikusok), üzletemberek egy hét 168 óráján belül is. Igaz ugyan, hogy egyikőnk idejének nagyobb részét tölti ezzel vagy azzal, énét jobban határozza meg ez vagy az a tudattartalom, de mégis összességében egyszer büszke kontrollgyakorló civilek vagyunk, néha harcos jogvédők, másszor megalkuszunk, s olykor el is fordítjuk a fejünket. Fontos tehát látni: ilyen értelemben a civil mivolt elsősorban egy magatartásforma, attitűd (amelyet vagy gyakorlunk épp vagy nem) és nem beszélhetünk civil személyről, miképp politikusról sem.

Nagy Ádám

A képet Somlai Tibor készítette és megtalálható a fortepan.hu-n. A kép a Creative Commons – Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alá tartozik.