Kezdeményezés a Föld jogokhoz juttatásáért!

Kezdeményezés a Föld jogokhoz juttatásáért!

 

Csapatunkat, akik elkezdték használni az EPK eszközét arra, hogy az európai törvénykezés segítségével bűncselekménnyé nyilvánítsák az ökoszisztéma ellen elkövetett radikálisan romboló tetteket, az a végtelenül egyszerű megfigyelés kovácsolta össze, hogy napjainkban az emberiség olyan mértékben pusztítja az őt körülvevő környezetet és élőlényeket, amire azelőtt még nem volt példa a történelemben.

Az ember a Földbolygó lakóinak egy nagyon fontos egyede a sorban. Kiemelkedik a többi faj közül értelme, reflexív képessége, történelmi gondolkodás és globális személete révén, de nem válik ki a sorból. Ezen képességei miatt viszont egy nagyon fontos feladat hárul rá: felelősséggel tartozik minden más teremtményért és magáért a Földért is. Az ember nem uralkodója, hanem vezetője kellene legyen e társaságnak, ügyelve és védve minden létformát. Erre a felelősségünkre hívjuk fel az állampolgárok figyelmét az Ecocide bűncselekménnyé nyilvánítását kitűző polgári kezdeményezésünkkel.

A kezdeményezés története, bármilyen furcsának és idegennek érezzük is magát az Ökocídium szót – melynek szó szerinti fordítása ’Otthonunk pusztítása’- az 1950-es évekre nyúlik vissza. A népirtás (Genocide) mellett majdnem bekerült a Béke ellen elkövetett bűncselekmények közé, de utolsó pillanatban néhány ellenvetés miatt kiesett. Egyedül a Római Statútum utal rá, mint olyan bűncselekményre, ami egy adott terület ökoszisztémáinak jelentős károsodását vagy elpusztítását vagy teljes megsemmisítését jelenti, háborús bűncselekményként, azt az abszurd szituációt eredményezve, hogy az Ökocídium háborús időben bűncselekmény, de békeidőben nem. Hisszük, hogy ezt meg kell változtatni és hisszük, hogy mindehhez csak állampolgári kezdeményezésekre, civil szervezetekre és politikusokra van szükségünk.

2010-ben Polly Higgins nemzetközi jogász elkezdte kampányát, azért hogy a Római Statútum az ökocídiumot a béke elleni ötödik bűncselekménnyé nyilvánítsa, valamint nemzetközi jogi úton végrehajthatóvá tegye. A Polly Higgins által kidolgozott javaslat inspirált bennünket arra, hogy 2012. január 22-én vállaltuk a kihívást, hogy egy éven belül mozgósítsunk egymillió állampolgárt, hogy támogassa a kezdeményezést és javaslatot tegyen egy olyan törvényre, ami megállíthatja a környezet pusztítását Európában és azon kívül is. Ha sikerrel járunk, akkor a környezetpusztításról szóló irányelv bekerül először az Európai iránylevek, majd a nemzeti törvények közé. Egy ilyen törvény nemcsak azt büntetné, mikor egy magánszemély vagy vállalat környezetpusztító tevékenységet végez – tekintet nélkül arra, hogy az az EU felségterületén belül vagy kívül történik – hanem biztosítaná azt is, hogy a vezetői felelősség elve alapján egy magán vagy jogi személy felelősségre vonható legyen, abban az esetben is ha ökocídimot okozó tevékenységbe fektet be.

A jog fontos szerepet játszott egy olyan rendszer létrehozásában, amelyben nem vagyunk tekintettel tetteink következményeire, mivel maga a jog hangsúlyozza a profit termelésének fontosságát. Vannak olyan országok, ahol a vállalatokat jogszabály kötelezi arra, hogy részvényeseik profitját maximalizálják, tekintet nélkül a következményekre, még akkor is az a Földet nagymértékben károsítja és pusztítja. Ezen kívül a mai napig hiányzik a környezetvédelmi jog hatékony végrehajtásának teljes jogi kerete. Sürgősen szükség van olyan új jogszabályok elfogadására, amelyek védik az embereket és a bolygót, ösztönzik a vállalatokat olyan új üzleti modellek kidolgozására, amelyek a zöld gazdaság potenciálját hordozzák és figyelembe veszik az erőforrások szűkösségének hatásait, továbbá biztosítják a jelenlegi és jövő nemzedékek élethez való jogának védelmét.

Az egymillió aláírás és az EPK egy ilyen törvény kidolgozására nyújtana lehetőséget.
Állítsuk meg együtt a környezetpusztítást és juttassuk jogokhoz a Földet!

A EPK-t egyszerűen, on-line, a linkre kattintva: http://bit.ly/10GeLJO lehet aláírni.
További információt a www.endecocide.eu oldalon vagy a kezdeményezés magyar kapcsolattartójától a dora@endecocide.eu címen kaphat.

Kocsis Dóra

A fotó a Wikimedia Commonson található, készítette Vmenkov