EPK a hulladékgazdálkodás javításáért: sikerek és buktatók

EPK a hulladékgazdálkodás javításáért: sikerek és buktatók

 

Most következő cikkünk írója egy olyan kezdeményezést mutat be, amelynek Magyarországon nincs képviselője, ezért a cikk fordítását közöljük. Az eredeti írás itt olvasható.

A felelős hulladék felhasználásért és a hulladékégetők megszüntetésért létrejött Európai Polgári kezdeményezés 100%-ban független. A kezdeményezést szervező hét állampolgár nem részesül sem politikai, sem önkéntes, sem magán, sem állami támogatásban és nincs önálló költségvetésük.

Kezdettől fogva úgy közelítjük meg az EPK-t, mint azoknak az embereknek a tevékenységét akik változtatni akarnak a környezettel és egészséggel szemben meghozott, megkérdőjelezhető állami döntéseken.
Ez a megközelítés egyben egy lehetőség a részvételi demokrácia egy új eszközének a tesztelésére, amely egy a politika színterétől és a lobbisták sajátos érdekeitől mentes, valódi cselekvési eszközt nyújt az állampolgárok számára.

Az EPK-val arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy fogadjon el hét indítványt a hulladékgazdálkodási terv kidolgozására és szüntesse be a hulladékégetőket (lásd a honlapon: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000009/public/).

Ennek a kis területen kezdeményezett projektnek sikerült tevékenységeit Európai szintre is kiterjeszteni és hasznos indítványokat készíteni az EU minden tagállamában. A mai napig 14 különböző országból, összesen 456 fő csatlakozott a kezdeményezéshez.

Abból indultunk ki, hogy a hulladék mennyiségének csökkentését a termelés forrásnál kell kezdeni (meg kell szüntetni a túlzott csomagolási követelményeket a biológiailag lebomló vagy újrahasznosítható csomagolás bevezetése érdekében; létre kell hozni egy független, hulladékkezelési felügyelőbizottságot; be kell szüntetni a hulladékégetőket, amelyek szennyezik a környezetet és komoly, akár halálhoz vezető betegségeket terjesztenek.)

Az európai polgári kezdeményezés formájában egyaránt találunk jelentős erősségeket és gyengeségeket is, ami adott esetben elbizonytalaníthat.

Rengeteg időt igényel, éjszaka, munkaidő után, szabadság alatt…viszont maga a módszer könnyen és egyszerűen kivitelezhető on-line aláírásgyűjtéssel. A Google fordító használta szintén leegyszerűsíti az előkészület szakaszát és az állampolgárok közti kapcsolattartást.

Egy átlagos polgár számára azonban nagy nehézséget okoz az aláírásgyűjtés eszközének kivitelezése. Egy több tucat oldalból álló nagyon technikai, csak angol nyelven elérhető formanyomtatványt kell kitölteni és aláírni. A számítógép beállítása is nagyon komplikált. A mi kezdeményezésünk elindítása nem kevesebb, mint három órát vett igénybe még két Európai Bizottsági számítógép segítségével is.

Egy másik jelentős nehézség, ami az aláírásgyűjtés elkezdésekor merült fel az a média érdeklődésének felkeltése más országokban. Számos fordításunkat elutasította a bizottság, azzal az indokkal, hogy nem eléggé megegyezőek az eredeti szöveggel. Szükség lenne arra, hogy ingyenes fordítók álljanak a kezdeményezések elindítóink rendelkezésére.

Végül, a média elérése szinte lehetetlen egy átlagember számára, ahogy ez a mi esetünkben is történt. A média nem felel a megkeresésinkre, a helyi vagy európai szabályozások pedig nincsenek ösztönző hatással a folyamatra és nem adnak hangot a kezdeményezésnek. De ami még ennél is elszomorítóbb, hogy még a környezet felé elkötelezett szervezetek sem népszerűsítik az aláírásgyűjtést hálózataikon keresztül. Ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak nincs joguk a közjó érdekében cselekedni?
A folyamatnak ebben a részében sürgősen konkrét lépésekre van szükség, népszerűsíteni kell az állampolgárok között az EPK használatának lehetőségét, annak megakadályozására, hogy az eszközt végül kizsákmányolják a lobbisták.

Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak gondoskodnia kellene egy költségvetés felállításáról a kezdeményezők részére, ami minimális támogatást nyújt számukra a kezdeményezésük népszerűsítéséhez, a média jelenlétükhöz, ahhoz hogy összegyűlhessenek és utazzanak Európában. Ezen túlmenően a terjesztés elősegítése érdekében a bizottsági fordítóknak ingyenesen le kellene fordítaniuk a EPK-kat legalább 3-4 nyelvre.

Az aláírásgyűjtés eszközén is egyszerűsíteni kellene: ez természetes elvárás a digitális technológia korában.

Végül az Európai Parlamenti képviselőknek kötelezővé kellene tenni a kezdeményezések terjesztését és a kezdeményezők számára médiajelenlétet kellene biztosítani.

Bármennyire is hiszünk abban, hogy az EPK forradalmi jelentőséggel bír a demokrácia gyakorlatában, természetesen látjuk, hogy önmagában nem elég hatékony: beszéltünk a korlátairól, de mindenesetre utat mutatnak és lehetővé teszik annak bizonyítását (a mi esetünkben a relatíve kis számú aláírás ellenére) hogy az embereknek meg van a lehetőségük és akarnak is élni vele, hogy részt vegyenek az állami döntéshozatalban az emberiség fejlődése céljából.

Beküldte: Gaël Drillon

fordította: a NIOK munkatársa

Készítette: timtak Flickeren keresztül

 

The ECI for responsible waste management and against incinerators is a project 100% independent.
The seven citizens who carry this initiative receive no political, voluntary or private support, and no budget or public funding.
The approach is, from the outset, affirmative action for people who want to change things in the face of questionable public choice vis-à-vis the environmental and health.
The approach is also an opportunity to test a new tool of participatory democracy that gives a real action to citizen power, facing away from the political field and lobbyists concerned with specific interests.

On the merits, the ECI calls on the European Commission to approve seven proposals to hold waste management at all levels, and stop the operation of waste incinerators (see our website: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000009/public/). Initiated in a small area, this project did manage to extend its activities to the European level and make good proposals in all the states of the Union. To date, 456 people have joined the European proposals in 14 different countries. The point of view is developed waste reduction at source (removal of over-packaging requirement to produce biodegradable or recyclable packaging, independent commission to monitor programs of waste management, and operation stop incinerators that pollute environment and disseminate serious and fatal diseases).

On the form, the ECI approach has significant strengths and weaknesses potentially very destabilizing. It need a lot and lot of time : night, after the work’s time, in holliday… The ECI process is simple and easy to implement to the online collection of signatures. The preparations necessary to target the process of European expertise and reliable internet allows this phase with minimal checking. Using Google Translate also simplifies all the preparatory phases and relationships between citizens.
Difficulties for an ordinary resident mainly in the implementation of the tool for collecting signatures. A very technical and administrative dozens of pages, in English only file must be completed and signed. Computer settings are also complicated to achieve, in a secure Linux environment. Our ECI devote not less than 3 hours with the assistance of two computer of the European Commission to successfully start the tool D-Day Another significant difficulty, all proposed after start collecting signatures to facilitate the media in other countries translations are rejected by the Commission under the argument that they are not quite consistent with the original text. The free assistance of translators Europe devraut be offered to the bearer of ECI. Finally, the media is downright impossible for an ordinary person, as is the case for us. The media do not meet any of our requests, local or European policies do not encourage the process and do not give him any listening … worse, associations engaged on environmental issues do not carry the process in their networks. Is that the citizen has no right to act for the public good? Why could he not be responsible ideas, as well as elected officials or experts?

At this stage of the process, it is urgent to take some concrete steps to promote the use of ECI by citizens and avoid exploitation by lobbying.
From our point of view, the European Commission must provide a minimum budget to permit holders citizens to assemble and make a minimum of traveling in Europe for the creation of the CIS and its media. In addition, the Commission translators should translate all ECI in at least 3-4 languages, free, to facilitate dissemination. The tool to collect signatures must also be simplified: it is obvious in the age of new digital technology. Finally, MEPs should have an obligation to disseminate CIS, and media space should be offered to carriers ….

However, we believe that the ECI is a revolution in democratic practice. Certainly, they are not sufficient in themselves: we discussed some limitations including dan recognized by opinion makers and relay … But they show the way and allow to prove (in our case despite the relative number of signatures) that people can and want to engage in public decisions to porgresser our humanity.

Gaël Drillon
Wearer 100% volunteer, 200% citizen ECI-2012-000009
Framework for a social security
Tel. = 06 87 55 21 64
Mail = gaeldrillon@gmail.com
Web = www.ice.id.st
To support and sign: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000009/public/