Akkor tegyünk valamit! De mit?

Mi is az az európai polgári kezdeményezés?
Akkor tegyünk valamit! De mit?

 

Az európai polgári kezdeményezés jogát a Lisszaboni Szerződés tette lehetővé a 11. cikkben: “Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség”.

Számos vita és intézmények által javasolt módosítás után a cikk megvalósításához elfogadták a 211/2011-es Rendeletet, mely az európai polgári kezdeményezés szabályait és irányelveit foglalja magában. A rendelet fő elemei a kezdeményezést benyújtó tagállamok minimális számára vonatkoznak, megfogalmazzák az aláírások gyűjtésének keretet adó polgári bizottság felállításának kötelezettségét, valamint szabályozzák a nyilvántartás módját. A Rendelet hét mellékletet tartalmaz, formanyomtatványokkal mintát ad a polgári kezdeményezés beadásához, az aláírásgyűjtés módjához, valamint tartalmazza a tagországok felé megfogalmazott elvárásokat.

Bárki indíthat polgári kezdeményezést, aki a 27 tagállam egyikében állampolgár és szavazati joggal rendelkezik az európai választásokon. Szervezetek nem kezdeményezhetnek, de támogathatnak vagy népszerűsíthetnek polgári kezdeményezést.

A szervezőnek polgári bizottságot kell létrehoznia, amely legalább 7 különböző tagállam 7 polgárából áll, a bizottság látja el a polgári kezdeményezés szervezési feladatait. A szervezőknek ki kell jelölnie egy képviselőt, aki a szóvivőjük és az európai intézményekkel kapcsolatot tart.

A polgári kezdeményezést aláírókkal kapcsolatban a legfontosabb követelmény az, hogy egy uniós tagállam állampolgára legyen. A másik követelmény, hogy az aláíró eléri az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárát. Az aláíróknak legalább hét országból kell érkezniük és szabályozás meghatározza az egyes tagállamokból érkező szavazatok számának minimumát is.

Amennyiben az egymillió aláírás a rendeletnek megfelelő módon összegyűlik, az Európai Bizottság a kezdeményezést gondosan megvizsgálja és lehetőséget ad arra, hogy a kezdeményezés elindítói az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson ismertessék a javaslatukat. Ezután a Bizottság hivatalos választ fogad el, amelyben megfogalmazza és megindokolja, hogy a polgári kezdeményezésre válaszul esetlegesen milyen lépésekre kíván javaslatot tenni, illetve azt is megindokolja, ha a kezdeményezés nyomán nem javasol lépéseket.

Azok a kezdeményezések, amelyekhez jelenleg is lehet csatlakozni elérhetőek itt.

A képet innen vettük.